Maps xeres.cz - GPS upload form

nahrání vlastního souboru s GPS záznamem trasy

Hlavní stránka se zobrazením GPS záznamů

Vyberte na svém PC záznam z GPS, který chcete zobrazit na mapě. Soubor musí být ve formátu GPX, TangoGPS nebo CSV

CSV musí být ve formátu: Time;Latitude;Longitude;Altitude;XX;Speed;XXX . Takové soubory generuje například z programu pro Android GPS logger . Jen je potřeba v souboru smazat první řádek s popisem.